Երազահան Ծոպ

Երազահան Ծոպ: Erazahan Cop

Երազահան Ծոպ

Երազում ծոպ տեսնել նշանակում է – Նշան է հպարտութեան եվ չար բնավորութեան:

Որևէ գործվածքի եզրերից կախված ձևավոր քուղերից յուրաքանչյուրը:
2. Գործված գոտու ծայրի փնջի թելերից յուրաքանչյուրը:
3. Այծենակաճի կամ որոշ ձևի փափախների մակերեսի վրա կախված քուղանման խավ, ծիլ:
4. Զարդարուն թել՝ երիզ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *