Erazahan Ciran

Երազահան Ծիրան: Erazahan Ciran

Երազահան Ծիրան

Երազում ծիրան տեսնել նշանակում է – Վազանցուկ հաճոյք պիտի վայելես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *