erazahan car

Երազահան Ծառ: Erazahan Car

Երազահան Ծառ

Երազում ծառ տեսնել նշանակում է – Ընտանեկան խաղաղ կեանք:

Ժամանակակից Երազահան Ծառ

Երազում կանաչ, սաղարթախիտ ծառ տեսնելը նշանակում է երջանկություն և հաջողություն։

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *