erazahan caxkepunj

Երազահան Ծաղկեփունջ: Erazahan Caxkepunj

Երազահան Ծաղկեփունջ

Երազում ծաղկեփունջ տեսնել նշանակում է – Բարեկամութիվն:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *