erazahan xot

Երազահան Խոտ: Erazahan Xot

Երազահան Խոտ

Երազում խոտ տեսնել նշանակում է – Նպատակդ եվ փափաքդ լավ են բայց անկատար պիտի մնան:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *