Erazahan Lusan

Երազահան Լուսան Վանդակում

Երազահան Լուսան Վանդակում

Եթե լուսանը վանդակի մեջ է , ուրեմն ձեր ճակատագիրը ձեր ձեռքերում է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *