երազահան լուծք

Երազահան Լուծք Գտնել

Երազահան Լուծք Գտնել

Լուծք գտնել երազում նշանակում է – Ձախորդ պարագաներու նշան է:

Լուծք – Ամուր փայտից սարքած երկար տափակավուն ձող, որ դնում են լծվող զույգ եզների պարանոցին և դրան միացնում արորը՝ գութանը ևն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *