Erazahan Pajusak

Երազահան Լի Պայուսակ: Erazahan Pajusak

Երազահան Լի Պայուսակ

Երազում լի պայուսակ տեսնել նշանակում է  – Եկամուտի եվ ծախքի կանոնավորում:

Ժամանակակից Երազահան Պայուսակ

Երազում լի պայուսակը բարեկեցության, հարստության և նպատակին հասնելու նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published.