Erazahan Lezu

Երազահան Լեզու: Erazahan Lezu

Երազահան Լեզու

Երազում լեզու տեսնել նշանակում է – Կռիվ եվ աղմուկ:

Ժամանակակից Երազահան Լեզու

Եթե երազում ձեր լեզուն մեծացել է, ապա իրականում ձեզ խորհուրդ է տրվում ավելի քիչ խոսել։

Եթե երազում կտրել են ձեր լեզուն, ապա դուք կտուժեք ձեր թեթևամտության պատճառով։

Сонник язык

В случае если Вы увидите во сне чей-либо язык, то, вероятно, Вы пострадаете из-за злых сплетен, которые распускают Ваши враги.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *