erazahan jang

Երազահան Ժանգ: Erazahan jang

Երազահան Ժանգ

Երազում ժանգ տեսնել նշանակում է – Վնասակար գործ մը պիտի ընես:

Ժամանակակից Երազահան Ժանգ

Շատ երազահանների կարծիքով վատ նշան է: Բայց իրականում այդպես չէ:

Եթե երազիդ մեջ որևէ ժանգոտված իր ես տեսել, ուրեմն կյանքում քեզ սպասում է մի հաջողություն, որ թեև արտաքին փայլ չունի, բայց ներքոոստ շատ է փայլուն ու նշանակալի:

Եթե տեսել ես, որ ժանգոտել է կրծքիդ խաչը, ուրեմն ինչ-որ ակամա մեղք ես գործել ու չես էլ մտածել այն քավելու մասին:

Մինչև բարի գործերով չքավես մեղքդ, ժանգոտած խաչը միշտ երազիդ է գալու և տանջելու է քեզ:

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *