erazahan tert

Երազահան Թերթ: Erazahan Tert

Երազահան Թերթ

Երազում թերթ կարդալը նշանակում է նորություն, բամբասանք կամ խաբեություն։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *