Erazahan Takard

Երազահան Թակարդ: Erazahan Takard

Երազահան Թակարդ

Երազում թակարդ տեսնել նշանակում է – Մեկու մը գաղտիքը իմանալ կը ցանկաս:

Ժամանակակից Երազահան Թակարդ

Երազում թակարդ տեսնելը գործերում անհաջողության նշան Է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *