erazahan zardatup

Երազահան Զարդատուփ: Erazahan Zardatup

Երազահան Զարդատուփ

Երազում զարդատուփ տեսնելը նշանակում է ընտանեկան երջանկություն և բարեկեցություն։

Որքան թանկ և բարձրորակ այն լինի, այնքան շատ բարեկեցություն կբերի ձեզ այդ երազը։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *