Erazahan Exbayr

Երազահան Եղբայր: Erazahan Exbayr

Երազահան Եղբայր

Երազում եղբորդ տեսնել նշանակում է – Նշան է թշնամիի, կեղծավորութեան եվ գողութեան, անհավատարիմ բարեկամներ եվ ընկերներ:

Ժամանակակից Երազահան Եղբայր

Եթե հեռվում գտնվող եղբորդ ես տեսել, ուրեմն դժվարության մեջ է, իսկ դու զլանում ես կատարել քո եղբայրական պարտքը:

Եթե մեռած եղբորդ ես տեսել, հաջողություններդ ու եկամուտներդ կրկնապատկվելու են:

Եթե տեսել ես, որ կռվում ես եղբորդ հետ, երազդ հուշում է, որ իրար ուժ տալով, շուտով հաղթեք պիտի ձեր կատաղի հակառակորդին:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *