erazahan drnapan

Երազահան Դռնապան: Erazahan Drnapan

Երազահան Դռնապան

Երազում դռնապան տեսնել նշանակում է – Ամբաստանութիվն:

<<Դռնապահ>> – Դռան պահապան (շվեյցար)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *