Erazahan Pajusak

Երազահան Դատարկ Պայուսակ

Երազահան Դատարկ Պայուսակ

Երազում դատարկ պայուսակ տեսնել նշանակում է  – Եկամուտի յավելում կամ նուազում է:

Ժամանակակից Երազահան Դատարկ Պայուսակ

Դատարկ պայուսակը երազում  նշանակում է, որ հաջողությունը ձեզանից երես կթեքի։

Leave a Reply

Your email address will not be published.