erazahan dasht

Երազահան Դաշտ. Erazahan Dasht

Երազահան Դաշտ

Երազում դաշտ տեսնել նշանակում է – Անօգուտ ձեռնարկ վատ հետեվանքով:

Ժամանակակից Երազահան Դաշտ

Երազում դաշտը խորհրդանշում է ձեր կյանքը։ Որքան հարթ և մեծ լինի դաշտը, այնքան երկար և երջանիկ կապրեք ձեր կյանքը։

Դաշտում փոսերը նշանակում են անհաջողություններ և խոչընդոտներ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *