erazahan buys

Երազահան Բույս Կամ Բուսականություն

Երազահան Բույս Կամ Բուսականություն

Երազում բույս կամ բուսականություն տեսնելը նշանակում է  – Աշխուժութիվն, եռանդ գործելու կամք եվ կարողութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *