երազահան Սմբուկ

Երաահան Սմբուկ: Erazahan Badrjan

Երազահան Սմբուկ

Երազում բադրիջան տեսնել նշանակում է – Առողջութիվն, ծածուկ սէր:

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *