գրագիր լինել

Երազահան Գրագիր Լինել

Երազահան Գրագիր Լինել

Երազում գրագիր լինել տեսնել նշանակում է, որ – Խարդախ միջոցներու դիմելու սկսած ես:

<<Գրագիր>> –  Գրասենյակի պաշտոնյա, որ գրություններ է կազմում ու վարում գրագրությունը, քարտուղար:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *