Արքունիք Ունենալ

Երազահան Արքունիք Ունենալ

Երազահան Արքունիք Ունենալ

Արքունիք Ունենալ

Երազում արքունիք ունենալ նշանակում է – Վատ եվ կեղծ յարաբերութիվն եվ ապորինութիվն, թէեվ գաղտնի են սակայն շուտով պիտի յայտնվին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *