erazahan artuyt

Երազահան Արտույտ. Erazahan Artuyt

Երազահան Արտույտ

Արտույտ տեսնել երազում նշանակում է – Արագորեն մեծանալ նիվթապես եվ բարոյապես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *