Առաքյալի Հետ խոսել երազում

Երազահան Առաքյալի Հետ խոսել

Երազահան Առաքյալի Հետ խոսել

Առաքյալի հետ խոսել երազում նշանակում է  – Կորուտ կամ փոքրիկ եվ անօգուտ փափագներու կատարում:

Առաքյալ – Յուրաքանչյուրը Քրիստոսի 12 աշակերտնեիից, որոնց նա ուղարկեց իր ուսմունքը տարածելու:
2. (փոխաբերական) Որևէ ուսմունքի՝ գաղափարի՝ գործի անձնուրացաբար նվիրված գործիչ:
3. (փոխաբերական) Սուրհանդակ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *