երազահան Փախչող Աղվես

Երազահան Փախչող Աղվես

Երազահան Փախչող Աղվես

Երազում փախչող աղվես տեսնել նշանակում է  – Խորամանկ եվ անհաշտ թշնամի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *