Մահազատ անվան նշանակությունը


ՄԱՀԱԶԱՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մահազատ – հայկ. նշանակում է <մահվանից ազատ> կամ <մահվանից փրկված>:(Վերաբերվում է քրիստոնյա նահատակների ու մարտիրոսների):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *