erazahan darkaport

Երազահան Դատարկապորտ: Erazahan Datarkaport

Երազահան Դատարկապորտ

Երազում դատարկապորտ տեսնել նշանակում է – Լավ նկարագրի տէր մարդոց հանդիպում, եթե զանոնք արտաքին երեվոյթներեն չի դատես:

<<Դատարկապորտ>> – Առանց աշխատելու ապրող, ձրիակեր:
2. (հազվադեպ) Անիմաստ, աննպատակ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *