երազահան դաշտ մտնել

Երազահան Դաշտ Մտնել

Երազահան Դաշտ Մտնել

Երազում դաշտ մտնել նշանակում է – Ապահովութիվն եվ առատութիվն, ըստ ոմանց՝ անդարձ կերպով վտանգի մեջ ես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *