երազահան Անկազմ Գիրք

Երազահան Անկազմ Գիրք

Երազահան Անկազմ Գիրք

Երազում անկազմ գիրք տենսել նշանակում է  – Կը նշանակէ սեր գիտութեան եվ արուեստին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *