Բալասան անվան նշանակությունը

ԲԱԼԱՍԱՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բալասան – արաբ․ balasan բուրավետ ծաղկի անունից, ակնարկում է քնքշություն եվ բուրմունք, հայերենում բալասանը նաեվ սպեղանի է․ նշանակում է <դեղամիջոց>․Այս անունը գործածական է նաեվ իգական արբերակով․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *