Արծիվ անվան նշանակությունը

ԱՐԾԻՎ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արծիվ – հայկ․ արծիվ, թռչունների արքա համարվող անունից․ Ավելի տարածված է սրա Արծվիկ փաղաքշական ձեվը, իբրեվ ինքնուրույն անձնանուն․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *