Վարդերես

Վարդերես Անվան Նշանակությունը

Վարդերես – հայկ. նշանակում է <վարդի նման կարմրաթուշ աղջիկ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *