Շաղիկ

Շաղիկ Անվան Նշանակությունը

Շաղիկ – հայկ. շաղ բառի փաղաքշական ձեվն է, ինչպես Ցողիկ անունը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *