Մարլենա

Մարլենա Անվան Նշանակությունը

Մարլենա – ռուս. Մարքս եվ Լենին անունների մասերից է կազմված:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *