Erazahan Matani

Երազահան Մատանի Գտնել

Երազահան Մատանի Գտնել

Երազում մատանի գտնել նշանակում է – Միշտ ամուսնութեան վրայ կը մտածես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *