Մանիկ

Մանիկ Անվան Նշանակությունը

Մանիկ (Մաննիկ) – Մանանա անվան փաղաքշական ձեվն է, որն իբրեվ ինքնուրույն անուն է գործածվում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *