erazahan cul

Երազահան Ցուլ: Erazahan Cul

Երազահան Ցուլ

Երազում ցուլ տեսնել ըստ Erazahan.info -ի նշանակում է – Ազդեցիկ անձ, քեզ հետապնդող թշնամի մը:

Ժամանակակից Երազահան Ցուլ

Երազում ցուլը մատնանշում է մեծ ուժ, եռանդ և էներգիա:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *