Erazahan Napastak

Երազահան Սպանված Նապաստակ

Երազահան Սպանված Նապաստակ

Երազում սպանված նապաստակ տեսնել նշանակում է – Առատութիվն, շահ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *