Erazahan Sev Shun

Երազահան Սեվ Շուն: Erazahan Sev Shun

Երազահան Սեվ Շուն

Երազում սեվ շուն տեսնել նշանակում է  – Մատնութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *