Erazahan Nnjaran

Երազահան Ննջարան: Erazahan Nnjaran

Երազահան Ննջարան

Երազում ննջարան տեսնել նշանակում է – Ծուլութիվն, հիվանդութիվն, դժբախտ ծերութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Ննջարան

Երազում ննջարանում լինելը հիասթափության, շփոթմունքների նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *