erazahan naxasenyak

Երազահան Նախասենյակից Ներս Մտնել

Երազահան Նախասենյակից Ներս Մտնել

Երազում նախասենյակից ներս մտնել նշանակում է – Սպասուած յաջողութեան մը կատարումը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *