Erazahan Mexak

Երազահան Մեխակ: Erazahan Mexak

Երազահան Մեխակ

Երազում մեխակ տեսնել նշանակում է – Չքավորութիվն, կարոտութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Մեխակ

Մեխակն արժանապատվության և մեծարանքի նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *