Erazahan Jash

Երազահան Ճաշ. Erazahan Jash

Երազահան Ճաշ

Երազում ճաշ տեսնել նշանակում է – Ընդհանրապես լավ է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *