Erazahan Hreshtak

Երազահան Հրեշտակ: Erazahan Hreshtak

Երազահան Հրեշտակ

Երազում հրեշտակ տեսնել նշանակում է – Ընդհանրապես լավ նշան չէ նոր գիվտի (գյուտի) տեր պիտի ըլլաս՝որ թերեվս վնասէ այլոց:

Ժամանակակից Երազահան Հրեշտակ

Երազում տխուր հրեշտակ տեսնելը մեծ տխրության կամ հարազատի մահվան նշան է։

Երազում գեղեցիկ հրեշտակ տեսնելը նշանակում է, որ դուք հաճելի լուր եք ստանալու։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *