erazahan takoc

Երազահան Թակոց. Erazahan Takoc

Երազահան Թակոց

Երազում թւսկոց լսելը նշանակում Է վտանգի նախազգուշացում։

Եթե թակոցը ձեզ վախեցրել Է, ապա դուք չեք կարող խուսափել վտանգից։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *