erazahan popok

Երազահան Ընկուզենու Տերեվներ Հավաքել

Երազահան Ընկուզենու Թափված Տերեվները Հավաքել

Երազում ընկուզենու թափված տերեվներ հավաքել նշանակում է – Նշան է հարստութեան եվ հանգստի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *