erazahan egnahox

Երազահան Էգնահող: Erazahan Egnahox

Երազահան Էգնահող

Եթե տեսել ես, որ էգնահողի ես գնացել, երազդ բարի է, շուտով բավականին մեծ ժառանգություն պիտի ստանաս, փակես պիտի բոլոր պարտքերդ և հոգեպես թեթևանաս:

Էգնահող – Թաղման հաջորդ օրը ննջեցյալի գերեզմանի վրա կատարվող սուգը և դրա հետ կապված արարողությունները:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *