erazahan Gabriel hreshtak

Երազահան Գաբրիել Հրեշտակապետ

Երազահան Գաբրիել Հրեշտակապետ

Երազում տեսնել Գաբրիել հրեշտակապետին նշանակում է  – Երկար եվ բարեյաջող կեանք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *