erazahan arshavanq

Երազահան Արշավանք Կատարել

Երազահան Արշավանք Կատարել

Երազում արշավանք կատարել նշանակում է  – Խիստ երկար ճամբայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *