erazahan dexorayq

Երազահան Դեղորայք ՈՒնենալ

Երազահան Դեղորայք ՈՒնենալ

 Երազում դեղորայք ունենալ նշանակում է – Զգուշութիվն հարկ է շողոքորթներույ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *