Բարխուդար

Բարխուդար – պարս․ նշանակում է <բախտավոր> կամ <երջանկություն գնահտող>․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *